Föredrag

Autism och anhöriga
Vad kan du som anhörig göra för att stötta?
Här får du kunskap om böcker att läsa,
modeller för att föstå
och strategier för att hjälpa.  

Autism och flickor 
Vad skiljer autism hos flickor och pojkar?
Här får du kunskap om bemötande,

ny forskning, utredning och stöd.

Autism och strategier
Vad vet forskningen idag om autism? 
Här får du kunskap om strategier för

ett bra liv med autism. Ditt föredrag är en
ögonöppnare! Så bra framfört och
strukturerat!Trevligt tydligt och konsekvent uppbyggt.Mycket bra!Behagligt framfört och intressant bildmaterial!Trevligt och medryckande, trots att jag inte har anhörighet.