Stöd

För anhöriga
Som anhörig kan du göra mycket för
en närstående, men du kan behöva stöd själv.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 Myndigheten för delaktighet

För vetenskap 
Din kunskap bör vila på vetenskap så följ
gärna dessa sidor:
forskning.se      Gillbergcentrum      KIND 

För stöd
Du kan få stöd via regioner och
kommuner men även via ideella föreningar.
Autism - och Aspergerförbundet
Riksförbundet Attention

För kontakt
Lena Marieke Wemar  tel: +46733998016 


info@mariekemediamanniska.se
marieke.wemar@gmail.com