Artiklar

Reportage, personporträtt, vetenskapsartiklar...    

Aug 19, 2020


Så tänker personer med autism om kärleksrelationer

Den finstämda kommunikation och det subtila sociala samspel som vanligen krävs vid kärleksrelationer kan vara extra svårt för personer med autism. Read on

Juni 02, 2020


Konsten att ge elever rätt energi

I boken ”Elever som utmanar oss” skriver ­Veronica Gustafsson om svårigheten i att hjälpa elever med bristande exekutiva förmågor – och hon har många tips att komma med.


Read on

May 12, 2020


Teater får unga med autism att växa
"Teater på plats" är en kurs på Sundsgårdens Folkhögskola som vänder sig till unga med autism, adhd eller ADD. Målet är att de unga ska växa och våga mer genom att spela teater. 


Read on

Juni 06, 2020


Så tänker personer med autism om vänskap

Bilden av att autistiska personer är isolerade ensamvargar som flyr undan socialt samspel utmanas både av forskning och av personer som själva är öppna om sina diagnoser. 


Read on

Sep 21, 2020


Specialpedagogik behövs på fritids

Även fritidspersonal behöver kunskap om ­neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande och anpassningar.
Möt Annelie Karlsson, som ­skrivit ”Specialpedagogik för fritids”.


Read on

May 12, 2019


Om jag är glad blir det många detaljer

När David var liten drömde han om att jobba med anination och spelutveckling, men skolsvårigheter satte stopp för det. Som vuxen fick han diagnosen Aspergers syndrom och hittade sina förmågor. 


Read on

Aug 12, 2020


Hampus film ska visa förmågorna hos personer med npf

Hampus Holmberg blev trött på alla som ser personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som en belastning istället
för en tillgång i samhället, så han bestämde för att göra något.


Read on

May 08, 2020


Vattenträning ska hjälpa funktionsnedsatta

Nelms metod använder vatten som terapeutiskt verktyg för att ge personer med funktionsvariationer ökad rörelseförmåga och sensorisk medvetenhet. 


Read on

Feb 18, 2021


Kampen om patienterna och pengarna i primärvården

Allt fler patienter söker vård via nätläkartjänster som Kry, som idag erbjuder både digitala vårdmöten och fysiska besök på vårdcentraler. Fler allmänna vårdcentraler följer utvecklingen ... 


Read on